Berg & Dyring

Tom Dyring


Stilling: Landskapsarkitekt MNLA
Tlf: 90747901Tom Dyring


Personalia:
Født i Larvik 1948
Utdannelse:
1967: Examen artium, Larvik.
1974: Landskapsarkitekt, Norges Landbrukshøgskole.
1980: Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Stockholm.

Yrkeserfaring:

1991 - 2011:
Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS
Egen praksis som del av firmaet Landskapsarkitektene Berg & Dyring A/S.
Gjennomføring av planarbeid, prosjektering og saksbehandling i forbindelse med anlegg og oppdrag innenfor de fleste kategorier som fagområdet dekker, men med hovedvekt på gatemiljø, byestetikk og offentlige / private byrom.
Det henvises til separat referanseliste

1991:
Riksantikvaren
Engasjert av Riksantikvaren for medvirkning i prosjektet "Kulturminner og transport i byområder".
Forfatter av avsluttende prosjektrapport av samme navn

1985 - 1990:
Institutt for Byutvikling INBY
Prosjektleder ved INBY, Institutt for byutvikling, Oslo. Ansvarlig for gjennomføring av en rekke sentrale byutviklingsprosjekter i Oslo. Medarbeider i trafikkplanarbeidet for indre by og prosjektleder for Bylivsundersøkelsen for Oslo sentrum sammen med prof. ark Jan Gehl.

1983 - 85:
Oslo Kommune Park- og idrettsvesenet
Prosjektleder ved Oslo kommunes Park- og Idrettsvesen. Seksjonsleder for avd.
for parkplanlegging med hovedvekt på byfornyelse, urbane gater og plasser.

1982 - 83:
Institutt for landskapsarkitektur NLH
Amanuensis på Institutt for Landskapsarkitektur ved Norges Landbrukshøgskole. Hovedlærer for bla.avsluttende hovedkurs. Vikariat

1977 - 82:
Oslo kommune Park- og idrettsvesenet Prosjektleder ved Oslo kommunes Park- og Idrettsvesen. Seksjonsleder for avd. for parkplanlegging med hovedvekt på byfornyelse, urbane gater og plasser.

1975 -77:
Oslo kommune Park- og idrettsvesenet Landskapsarkitekt ved Oslo kommunes Park- og idrettsvesen. Allsidig praksis

1974 - 75:
Landskapsarkitekt Tom Dyring Egen praksis, Larvik.
Publikasjoner:

- "Håndbok i trafikksanering" - Bymiljøkampanjen 1981.
- "Kulturminner og transport i byområder" - Riksantikvaren 1991.
- Faglige publikasjoner for Direktoratet for naturforvaltning : Div illustrasjoner til en rekke publikasjoner.