berg og dyring!!

PREMIERTE PROSJEKTER:

Som dokumentasjon på allsidig kompetanse, kreativitet, samarbeidsevne og resultat vedlegges referanse over noen utvalgte premierte prosjekt. Berg & Dyring as har generelt i svært mange enkeltprosjekt vært ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering innenfor tiltaksklasse 3, samt også ved flere anledninger ansvarlig søker for utomhusanleggene innenfor vesentlige terrenginngrep, veier og plasser, samt strand- og bryggeanlegg.

Prosjekt: Møllebyen, Henrich Gernersgate Og Møllergata - Moss


Oppdragsgiver: Moss Kommune/Mossemøllene eiendom as/Gårdeiere Referanseperson: Teknisk sjef Jens Terkelsen (Moss Kommune)
Landskapsarkitekt: John Berg
Brutto areal: Ca.15000m2
Ferdigstilt (Deloverleveringer): 1995-2008 Utviklingsarbeider pågår 2010.
Rolle: Fagansvarlig landskapsarkitekt / utforming av hovedplan
Arkitektsamarbeid: LPO Arkitektur AS
Prosjektkostnad utomhus: Ca. 13 mill.NOK Rehabilitering av bydel med tidligere industrimiljø med høyskole, kino, bibliotek, kontor, boliger, restauranter, uteservering m.m. langs Mosseelva med gater, torg, plasser parkanlegg og utendørs amfi.
Tildelt Moss Kommunes Byggeskikkpris 2002
Tildelt Statens Byggeskikkpris 2003.

Bilder:

Arkitekttegning(PDF)

Møllerbyen

Prosjekt: Stasjon Og Kollektivterminal + Gågater Og Kulturhuskvartal - Lillestrøm

Oppdragsgiver: NSB Eiendom/Statens vegvesen Akershus/Skedsmo kommune Referansepersoner: Hans Petter Kvalsund (SVA) / Øyvind Daaland Lesjø (SK)
Landskapsarkitekt: Tom Dyring
Brutto areal: Ca.7000m2 / Ca.10000 / 15000m2
Ferdigstilt (Deloverleveringer): 1999-2009
Rolle: Fagansvarlig landskapsarkitekt / utforming av hovedplan
Arkitektsamarbeid: Petter Bogen AS / Arne Henriksen AS
Prosjektkostnad utomhus: Ca.40 mill.NOK Trafikktorg, plasser, gater og parkrammer. Forprosjekt og byggeplan.
Stasjon og kollektivterminal ble tildelt Statens Byggeskikkpris 1999. Kulturkvartalet ble tildelt Skedsmo Kommunes Byggeskikkpris 2007.

Bilder:

Arkitekttegning(PDF)

Lillestrom

Prosjekt: ERICSSON - Asker

Prosjekt/sted: ERICSSON - ASKER
Oppdragsgiver: ERICSSON AS / KLP AS
Referanseperson: Prosjektleder Erik Bjercke (KLP)
Landskapsarkitekt: John Berg
Brutto areal: Ca.30000m2
Ferdigstilt: 2003 Berørt av sideprosjekt 2010.
Rolle: Fagansvarlig landskapsarkitekt / utforming av utomhusplan
Arkitektsamarbeid: Jostein Rønsen AS
Prosjektkostnad utomhus: Ca. 10 mill.NOK Omgivelser til nytt kontorbygg langs Askerelva, med adkomst, forplass, vannarrangement, kantine- og takhager, gårdsrom, parkering og parkmessige omgivelser.
Tildelt Asker Kommunes Byggeskikkpris 2003.

Bilder:

Arkitekttegning(PDF)

Print design

Prosjekt: Rena Leir - Åmot

Oppdragsgiver: Forsvarets byggetjeneste / Forsvarsbygg
Referanseperson: Dag Moen / Sture Solum Andersen og Eivind Kolaas (FB)
Landskapsarkitekt: John Berg
Brutto areal: Ca.80000m2
Ferdigstilt: 1997-2007 (Utvikling og del-prosjekter pågår 2009)
Rolle: Fagansvarlig landskapsarkitekt / utforming av utomhusplan
Arkitektsamarbeid: LPO Arkitektur AS Oppbygging av ny komplett militærleir for flere våpengrener med veier, plasser, parkanlegg/parkskog og områdeplaner for boliger, vaktsentral, messebygg, skoler, sykestue, depoter, kontorbygg, ledelsesbygg, skyte / øvelseshus, garasjeanlegg, teknisk verksted, fjernvarmesentral, motorverksted, drivstoffanlegg, idretts- og svømmehall, velferdsbygg, vanntårn med mer. Gjerde- og sikringsplan. Nytt sentralidrettsanlegg med stadion og baner av internasjonal standard for fotball (gress) / friidrett (kunstdekke), tennis, sandvolley, skøytebane, ski/lysløype, samt bane for militær femkamp. Treningsanlegg med grus- og gressbaner. Tildelt flere arkitektur- og byggepriser for helhet og enkeltbygg med omgivelser.

Bilder:

Print design