Berg & Dyring

Ole Kjensmo

Ole Kjensmo


Personalia

Født i Moss 1964

Utdannelse:

1983 Examen artium, naturfaglig linje - Kirkeparken Videregående Skole, Moss.
1984 Utskrevet Befalsskole - Luftforsvarets Skoler Stavern.
1986 Grunnkurs Teknisk tegning - Glemmen Videregående Skole, Fredrikstad.
1987 Videregående kurs Teknisk tegning, Bygg og kommunalteknikk -
Gjøvik Tekniske Fagskole.
1989 Toårig Teknisk Fagskole, Husbygglinje - Gjøvik Tekniske Fagskole.

Yrkeserfaring:

1993 - 2006:
DAK-ansvarlig i firmaet Landskapsarkitektene Berg & Dyring A/S. Utvikling av landskapsplanlegging innenfor DAK-systemene AutoCAD 2000/Novacad og MicroStation 95.
Arbeider med prosjektering og problemløsing av detaljer i forbindelse med prosjektering av anlegg og oppdrag innenfor de fleste kategorier fagområdet dekker.

1992 - 1993:
Teknisk Tegner. Niels Torp A/S Arkitekter MNAL. OSLO Teknisk tegning ved hjelp av MEDUSA-MAS på Unix-plattform

1989 - 1992:
Prosjektingeniør Myresjøhus AB Vetlanda SVERIGE Prosjektering av småhus. Utarbeidelse av arbeidstegninger og materiallister ved hjelp av bla. DAK-DAP systemet MEDUSA